نویسنده = محمد ابونجمی
تعداد مقالات: 2
1. فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 32-41

محمدرضا زارع زاده؛ محمد ابونجمی


2. آزمون‎های غیرمخرب و کاربرد آن در صنایع غذایی و کشاورزی

دوره 1، شماره 0، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-44

محمد ابونجمی


شماره‌های پیشین نشریه