نویسنده = امیر موافقی
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از الگوریتم میانگین غیر محلی و رادیوگرافی صنعتی برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-8

پویان شایگانفر؛ عفت یاحقی؛ امیر موافقی


2. ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 32-37

امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده؛ عفت یاحقی؛ جهانگیر نکویی؛ پیمان رستمی؛ غلامرضا مرادی


3. شبیه ساز محاسبات پرتونگاری صنعتی برای چشمه های گاما

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-60

بهروز رکرک؛ احمد پیرجمالی؛ نورالدین محمدزاده؛ امیر موافقی


شماره‌های پیشین نشریه