نویسنده = بهروز رکرک
تعداد مقالات: 1
1. شبیه ساز محاسبات پرتونگاری صنعتی برای چشمه های گاما

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-60

بهروز رکرک؛ احمد پیرجمالی؛ نورالدین محمدزاده؛ امیر موافقی


شماره‌های پیشین نشریه