نویسنده = سعید اصغری
تعداد مقالات: 1
1. به کارگیری حرارت‌نگاری مدوله شده جهت شناسایی عیوب در ورق های پلیمری

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 38-45

رضا خشکباری؛ محمدرضا فراهانی؛ مجید صفرآبادی؛ سعید اصغری


شماره‌های پیشین نشریه