کلیدواژه‌ها = الگوریتم های میانگین محلی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از الگوریتم میانگین غیر محلی و رادیوگرافی صنعتی برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-8

پویان شایگانفر؛ عفت یاحقی؛ امیر موافقی


شماره‌های پیشین نشریه