کلیدواژه‌ها = معیار اطلاعات آکاییک
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی منبع نشت در لوله های تحت فشار با استفاده از روش نشر آوایی

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 46-53

حسام مهدیخانی؛ امیر مصطفی پور؛ سینا زارع


شماره‌های پیشین نشریه