تعداد مقالات: 45
1. نسخه کامل شماره دوم، دوره دوم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-66


2. نسخه کامل شماره اول دوره اول

دوره 1، شماره 0، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-67


3. نسخه کامل شماره یکم، دوره دوم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-65


4. نسخه کامل دوره دوم، شماره سوم

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-76


5. نسخه کامل شماره چهارم، دوره دوم

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 0-60


6. بررسی روش تداخل‌سنجی برشی در تشخیص عیوب در مواد مختلف

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 8-22

فرزاد بناکار؛ داوود اکبری


8. پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-31

وحید حمیتی واقف؛ مهدی بکرانی


9. استفاده از الگوریتم میانگین غیر محلی و رادیوگرافی صنعتی برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-8

پویان شایگانفر؛ عفت یاحقی؛ امیر موافقی


10. نظام‎های اثبات صلاحیت کارکنان آزمون‎های غیرمخرب

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-6

مهرداد کهتری


13. فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 32-41

محمدرضا زارع زاده؛ محمد ابونجمی


14. مروری بر روشهای بازرسی خطوط لوله

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-20

تورج عزیززاده؛ محمد ریاحی


16. چرا استاندارد مرکزی IRCCP

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 10-13

میرمجید قائمی


18. تکنولوژی نوین آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 42-49

فرزاد مرادیان نژاد؛ حمیدرضا زنگنه؛ امید پناهی؛ محسن گلزار شهری؛ سید محمدعلی مرتضوی؛ علی سوری


21. هیئت ملی آزمون‎های غیرمخرب هوانوردی (NANDTB)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 14-18

جلال جواهری‌پور


22. آزمون‎های غیرمخرب و کاربرد آن در صنایع غذایی و کشاورزی

دوره 1، شماره 0، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-44

محمد ابونجمی


23. اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 50-58

پیمان قاسمی تمامی؛ داوود اکبری؛ فرید آزادی


25. پلاسکو را فراموش نکنیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 14-17

جلال جواهری پور


شماره‌های پیشین نشریه