سخن سردبیر

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

اولین شماره مجله علمی-ترویجی انجمن که در پاییز 1394 و مصادف با انتخابات دومین دوره هیئت مدیره انجمن به چاپ رسید با استقبال گرم جامعه NDT روبرو شد. مطالب این شماره از مجله علمی-ترویجی با همکاری داوطلبانه شماری از همکاران و زیر نظر نایب رئیس محترم انجمن آماده گردیده بود. با آغاز به کار دومین دوره هیئت مدیره انجمن، یکی از اولین اقدامات هیئت مدیره جدید بازنگری نمودار سازمانی انجمن بود که در نمودار سازمانی جدید شورای انتشارات وظیفه نظارت بر چاپ مجلات انجمن از جمله مجله علمی-ترویجی را عهده‎دار است...

کلیدواژه‌ها


ندارد