پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 میدان صنعت، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

2 گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران.

چکیده

تصویربرداری فراصوتی با آرایه‌های فازی یکی از آزمون‌های بسیار مهم در مجموعه آزمون‌های غیر مخرب است. در این مقاله سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی طراحی و ساخته شده‌است. پیاده‌سازی با استفاده از مدارهای مجتمع انجام شده‌است که سبب کیفیت بالاتر تصویر، نویز کمتر، قیمت تمام شده کمتر و ابعاد و وزن کمتر نسبت به اغلب سیستم‌های فعلی، می‌شود. سیستم ساخته شده امکان اتصال به هر نوع پروب با کانکتور استاندارد را دارا بوده و حداکثر تا 16 المان را با نرخ نمونه-برداری 40MHz پشتیبانی می‌نماید و قابلیت ارتقاء برای به کارگیری تعداد المان‌های بیشتر را نیز دارد. تصویربرداری نیز با روش تمرکز کامل در آن انجام می‌شود و بنابراین تصاویر آن دارای نویز کمتر و تفکیک بهتر نسبت به تصاویر معمول آرایه فازی می‌باشد. قابلیت حمل و جابجایی آسان و امکان توسعه سیستم به منظور به کارگیری آن برای انواع آزمون‌های غیر مخرب، همراه با هزینه تمام شده بسیار کمتر نسبت به نمونه خارجی از ویژگی‌های مهم این تحقیق می‌باشد. در نتیجه آزمایش‌های انجام شده، این دستگاه سه حفره به قطرهای 0.8 و 0.6 و 0.3 میلیمتر را به خوبی تشخیص داده و تصویر با کیفیت از آنها ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. W. Du, Y. Zhao, R. Roy, S. Addepalli, and Lawrence Tinsley, “A review of miniaturised Nondestructive Testing technologies for in-situ inspections,” Procedia Manufacturing, vol. 16, pp. 16-23, 2018.
 2. Amenabar, A. Mendikute, A. López-Arraiza, M. Lizaranzu, and J. Aurrekoetxea, “Comparison and analysis of Nondestructive testing techniques suitable for delamination inspection in wind turbine blades,” Composites: Part B, vol. 42, no. 5, pp. 1298-1305, 2011.
 3. R. J. Ditchburn, S. K. Burke, and C. M. Scala, “NDT of welds: state of the art,” Ndt & e International, vol. 29, no. 2, pp. 111-117, 1996.
 4. حقیقی، و.، هنرور ف.، (۱۳۸۶)، ”طراحی و ساخت روبشگر فراصوتی بمنظور تهیه تصاویر روبش B به کمک تکنیک“TOFD، هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران، تهران، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب.
 5. S. M. Sakhaei, “A decimated minimum variance beamformer applied to ultrasound Imaging,” Ultrasonics, vol. 59, pp. 119–127, 2015.
 6. M. Li, and G. Hayward, “Ultrasound Nondestructive Evaluation (NDE) Imaging with Transducer Arrays and Adaptive Processing,” Sensors, vol. 12, no. 1, pp. 42-54, 2012.
 7. کرانی، م.، حمیتی واقف، و.، (1397)، ”طراحی و پیاده­سازی شبیه­ساز انواع روش­های تصویربرداری فراصوتی آزمون­های غیرمخرب“، مجله صوت و ارتعاش، سال هفتم، شماره 13.
 8. بکرانی، م.، حمیتی واقف، و.، (1397)، ”ارائه روش بهبودیافته تصویربرداری فراصوتی در بازرسی جوش“، پذیرفته شده در نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران.
 9. Ziksari, M. S., and B. Mohammadzadeh-Asl, “Combined phase screen aberration correction and minimum variance beamforming in medical ultrasound,” Ultrasonics, vol. 75, pp. 71–79, 2017.
 10. Olympus, N.D.T, “Introduction to phased array ultrasonic technology applications. D Tech Guideline”, Olympus NDT, 2004.
 11. L.W. Schmerr, “An ultrasonic system,” Fundamentals of Ultrasonic Nondestructive Evaluation, Springer, pp. 1-13, 2016.
 12. J. Zhang, B. W. Drinkwater, P. D. Wilcox, “Effects of array transducer inconsistencies on total focusing method imaging performance,” NDT&E International, vol. 44, pp.361–368, 2011.
 13. C. Holmes, B. W. Drinkwater and P. D. Wilcox, “Post-processing of the full matrix of ultrasonic transmitreceive array data for Nondestructive evaluation,” NDT & E International, vol. 38, no. 8, pp. 701-711, 2005.
 14. . Javadi, et al. “Ultrasonic phased array inspection of wire plus arc additive manufacture‎‎(WAAM) samples using conventional and total focusing method (TFM)‎ imaging approaches,” 57th The British Institue of Nondestructive Testing Annual Conference, East Midlands, 2018.
 15. S.L. Crawford, M.T. Anderson, A.A. Diaz, M.R. Larche, M.S. Prowant, and A.D. Cinson, “Ultrasonic Evaluation and Imaging,” Integrated Imaging and Vision Techniques for Industrial Inspection, Springer, London, pp. 393-412, 2015.