دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-60 
6. به کارگیری حرارت‌نگاری مدوله شده جهت شناسایی عیوب در ورق های پلیمری

صفحه 38-45

رضا خشکباری؛ محمدرضا فراهانی؛ مجید صفرآبادی؛ سعید اصغری


8. فناوری بینی الکترونیک برای درجه بندی غیرمخرب گیاه دارویی ریحان

صفحه 54-60

عاطفه گلچین؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد محمودی سورستانی؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی