دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، تابستان 1396، صفحه 1-64 
11. بررسی مهم‌ترین دلایل پرتوگیری‌های غیرعادی در پرتونگاری صنعتی

صفحه 43-46

فریدون میانجی؛ سید مهدی حسینی پویا؛ محمدرضا دشتی پور؛ سمانه برادران


13. شبیه ساز محاسبات پرتونگاری صنعتی برای چشمه های گاما

صفحه 55-60

بهروز رکرک؛ احمد پیرجمالی؛ نورالدین محمدزاده؛ امیر موافقی