نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایه‌های فازی آلتراسونیک پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 23-31]
 • آزمون اولتراسونیک چالشهای بازرسی دوره ای کپسولهای CNG فولادی در کشور و عیوب محتمل در کپسولها [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 26-31]
 • آزمون خودکار عیب یابی به روش فراصوتی بر روی لبه در آزمون خودکار با روش امتداد قطعه [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 38-41]
 • آزمون غیرتماسی مطالعه اولیه در زمینه امکان سنجی استفاده از تصویربرداری نور تک فام متمرکز جهت اندازه‌گیری غیرمخرب رنگ گوشت میوه سیب [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 35-42]
 • آزمون غیرمخرب به کارگیری حرارت‌نگاری مدوله شده جهت شناسایی عیوب در ورق های پلیمری [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 38-45]
 • آزمون غیر مخرب مقایسه روش های اندازه گیری نشانه ها به روش فاصله، دامنه، اصلاح و فاصله، تقویت، اندازه و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این روشها [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 28-34]
 • آزمون غیر مخرب تکنولوژی نوین آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 42-49]
 • آزمون غیر مخرب مکان یابی منبع نشت در لوله های تحت فشار با استفاده از روش نشر آوایی [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 46-53]
 • آزمون غیر مخرب فناوری بینی الکترونیک برای درجه بندی غیرمخرب گیاه دارویی ریحان [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 54-60]
 • آزمون فراصوتی مقایسه روش های اندازه گیری نشانه ها به روش فاصله، دامنه، اصلاح و فاصله، تقویت، اندازه و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این روشها [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 28-34]
 • آزمونهای ‌‌غیرمخرب تخمین شکل و ابعاد ترک های سطحی ساختارهای فلزی در روش آزمون جریان گردابی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 42-48]
 • آزمونهای غیر مخرب شناسایی عیوب در قطعات لانه زنبوری ساندویچی سطوح پروازی به‌کمک روش گرمانگاری با تزریق هوای گرم [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 21-31]
 • آزمون‎های غیرمخرب و کاربرد آن در صنایع غذایی و کشاورزی آزمون‎های غیرمخرب و کاربرد آن در صنایع غذایی و کشاورزی [دوره 1، شماره 0، 1394، صفحه 41-44]
 • آزمون هیدرواستاتیک چالشهای بازرسی دوره ای کپسولهای CNG فولادی در کشور و عیوب محتمل در کپسولها [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 26-31]
 • آستانه ی بررسی اثر بخشی اقدامات مداخله ای بر کاهش پرتوگیری های غیر عادی در پرتونگاری صنعتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 32-37]
 • آستنیت باقیمانده ارزیابی غیرمخرب گلوله‌های آسیا چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 49-57]
 • آشکار ساز تخت مقایسه دو روش پرتونگاری دیجیتال در صنعت لوله سازی،آشکارساز صفحه تخت وآشکارساز تقویت کننده تصویر [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 47-54]
 • آشکارسازی عیوب استفاده از الگوریتم میانگین غیر محلی و رادیوگرافی صنعتی برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 3-8]

ا

 • ارزیابی غیرمخرب ارزیابی غیرمخرب گلوله‌های آسیا چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 49-57]
 • ارزیابی غیرمخرب بررسی روش تداخل‌سنجی برشی در تشخیص عیوب در مواد مختلف [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 8-22]
 • اسپکتروسکوپی شناسایی سریع محصول آلوده به سم آفت‌کش با روش‌های نوین فناوری آزمون غیرمخرب [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 58-65]
 • استاندارد سازی تست جوش با روشهای آلتراسونیک پیشرفته استاندارد سازی تست جوش با روشهای آلتراسونیک پیشرفته [دوره 1، شماره 0، 1394، صفحه 32-34]
 • استاندارد مرکزی IRCCP چرا استاندارد مرکزی IRCCP [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 10-13]
 • استاندارد مرکزی گواهی کارکنان آزمون‎های غیرمخرب استاندارد مرکزی گواهی کارکنان آزمون‎های غیرمخرب انجمن بازرسی غیرمخرب ایران [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 7-9]
 • اصلاح دامنه فاصله مقایسه روش های اندازه گیری نشانه ها به روش فاصله، دامنه، اصلاح و فاصله، تقویت، اندازه و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این روشها [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 28-34]
 • الگوریتم های میانگین محلی استفاده از الگوریتم میانگین غیر محلی و رادیوگرافی صنعتی برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 3-8]
 • امواج تراهرتز تکنولوژی نوین آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 42-49]
 • امواج فراصوتی بررسی تست غیرمخرب امواج فراصوتی در اتصالات چهارورقه ای جوش مقاومتی نقطه ای و تدوین دستورالعمل کاربردی آن در صنایع خودروسازی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 59-65]
 • انجمن بازرسی غیرمخرب ایران تاریخچه نظام‎های تایید صلاحیت کارکنان آزمون‎های غیرمخرب در ایران [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 7-9]
 • اندازه‌گیری تنش پسماند اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 50-58]
 • اندازه‌گیری کرنش بررسی روش تداخل‌سنجی برشی در تشخیص عیوب در مواد مختلف [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 8-22]
 • اندازه گیری نشانه مقایسه روش های اندازه گیری نشانه ها به روش فاصله، دامنه، اصلاح و فاصله، تقویت، اندازه و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این روشها [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 28-34]

ب

پ

 • پایش نوری مطالعه اولیه در زمینه امکان سنجی استفاده از تصویربرداری نور تک فام متمرکز جهت اندازه‌گیری غیرمخرب رنگ گوشت میوه سیب [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 35-42]
 • پرتوگیری غیرعادی بررسی مهم‌ترین دلایل پرتوگیری‌های غیرعادی در پرتونگاری صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 43-46]
 • پرتونگاری صنعتی بررسی مهم‌ترین دلایل پرتوگیری‌های غیرعادی در پرتونگاری صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 43-46]
 • پرتونگاری صنعتی شبیه ساز محاسبات پرتونگاری صنعتی برای چشمه های گاما [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 55-60]
 • پرتونگاری صنعتی ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 32-37]
 • پرتونگاری صنعتی اثر بخشی اقدامات مداخله ای بر کاهش پرتوگیری های غیر عادی در پرتونگاری صنعتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 32-37]
 • پس از برداشت مطالعه اولیه در زمینه امکان سنجی استفاده از تصویربرداری نور تک فام متمرکز جهت اندازه‌گیری غیرمخرب رنگ گوشت میوه سیب [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 35-42]
 • پلاسکو را فراموش نکنیم پلاسکو را فراموش نکنیم [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 14-17]
 • پلیمر به کارگیری حرارت‌نگاری مدوله شده جهت شناسایی عیوب در ورق های پلیمری [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 38-45]

ت

 • تایید صلاحیت تاریخچه نظام‎های تایید صلاحیت کارکنان آزمون‎های غیرمخرب در ایران [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 7-9]
 • تحلیل مولفه اصلی فناوری بینی الکترونیک برای درجه بندی غیرمخرب گیاه دارویی ریحان [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 54-60]
 • تداخل‌سنجی برشی بررسی روش تداخل‌سنجی برشی در تشخیص عیوب در مواد مختلف [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 8-22]
 • ترموگرافی شناسایی عیوب در قطعات لانه زنبوری ساندویچی سطوح پروازی به‌کمک روش گرمانگاری با تزریق هوای گرم [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 21-31]
 • تست رزونانس صوتی تشخیص عیوب ریخته‏ گری در چدن داکتیل با روش غیر‏مخرب رزونانس صوتی [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 18-27]
 • تصویربرداری ابرطیفی شناسایی سریع محصول آلوده به سم آفت‌کش با روش‌های نوین فناوری آزمون غیرمخرب [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 58-65]
 • تصویربرداری فراصوتی پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 23-31]
 • تقلب فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 32-41]

ج

 • جریان گردابی ارزیابی غیرمخرب گلوله‌های آسیا چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 49-57]
 • جریان گردابی تخمین شکل و ابعاد ترک های سطحی ساختارهای فلزی در روش آزمون جریان گردابی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 42-48]
 • جریان هوای گرم شناسایی عیوب در قطعات لانه زنبوری ساندویچی سطوح پروازی به‌کمک روش گرمانگاری با تزریق هوای گرم [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 21-31]
 • جوشکاری SMAW اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 50-58]
 • جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای بررسی تست غیرمخرب امواج فراصوتی در اتصالات چهارورقه ای جوش مقاومتی نقطه ای و تدوین دستورالعمل کاربردی آن در صنایع خودروسازی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 59-65]

چ

 • چدن پرکروم ارزیابی غیرمخرب گلوله‌های آسیا چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 49-57]
 • چدن داکتیل تشخیص عیوب ریخته‏ گری در چدن داکتیل با روش غیر‏مخرب رزونانس صوتی [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 18-27]
 • چشمه گاما شبیه ساز محاسبات پرتونگاری صنعتی برای چشمه های گاما [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 55-60]

ح

 • حادثه بررسی مهم‌ترین دلایل پرتوگیری‌های غیرعادی در پرتونگاری صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 43-46]
 • حرارت‌نگاری به کارگیری حرارت‌نگاری مدوله شده جهت شناسایی عیوب در ورق های پلیمری [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 38-45]

خ

 • خطوط لوله آب و فاضلاب مروری بر روشهای بازرسی خطوط لوله [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 9-20]
 • خوردگی ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 32-37]

د

 • درونیابی تصویر تکنولوژی نوین آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 42-49]
 • دزیمتری اثر بخشی اقدامات مداخله ای بر کاهش پرتوگیری های غیر عادی در پرتونگاری صنعتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 32-37]
 • دز محدود شده اثر بخشی اقدامات مداخله ای بر کاهش پرتوگیری های غیر عادی در پرتونگاری صنعتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 32-37]
 • دستگاه تقویت تصویر مقایسه دو روش پرتونگاری دیجیتال در صنعت لوله سازی،آشکارساز صفحه تخت وآشکارساز تقویت کننده تصویر [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 47-54]
 • دستورالعمل ایمنی بررسی مهم‌ترین دلایل پرتوگیری‌های غیرعادی در پرتونگاری صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 43-46]
 • دکمه جوش بررسی تست غیرمخرب امواج فراصوتی در اتصالات چهارورقه ای جوش مقاومتی نقطه ای و تدوین دستورالعمل کاربردی آن در صنایع خودروسازی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 59-65]
 • دوره دوم نسخه کامل شماره یکم، دوره دوم [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 1-65]
 • دوره دوم نسخه کامل شماره چهارم، دوره دوم [دوره 2، شماره 4، 1396-1398]

ر

 • رادیوگرافی استفاده از الگوریتم میانگین غیر محلی و رادیوگرافی صنعتی برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 3-8]
 • رادیوگرافی دیجیتال مقایسه دو روش پرتونگاری دیجیتال در صنعت لوله سازی،آشکارساز صفحه تخت وآشکارساز تقویت کننده تصویر [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 47-54]
 • رباتهای بازرسی لوله مروری بر روشهای بازرسی خطوط لوله [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 9-20]
 • رنگ‌سنجی مطالعه اولیه در زمینه امکان سنجی استفاده از تصویربرداری نور تک فام متمرکز جهت اندازه‌گیری غیرمخرب رنگ گوشت میوه سیب [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 35-42]
 • روبش نمای A (A-scan) پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 23-31]
 • روبش نمای B (B-scan) پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 23-31]
 • رویداد تقویم رویدادهای آزمون‎های غیرمخرب [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 66-66]
 • روش بازرسی چندسنسوری مروری بر روشهای بازرسی خطوط لوله [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 9-20]
 • روش بازرسی دوربینی مروری بر روشهای بازرسی خطوط لوله [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 9-20]
 • روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 50-58]
 • روش تمرکز کامل پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 23-31]
 • روش موجک مختلط ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 32-37]
 • روش‌های اپتیکی تعیین عیوب زیر سطحی روی قطعات فلزی در آزمون‌های غیرمخرب با روش برش‌نگاری لیزری به کمک بارگذاری حرارتی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 19-25]

س

 • سطوح مرجع اثر بخشی اقدامات مداخله ای بر کاهش پرتوگیری های غیر عادی در پرتونگاری صنعتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 32-37]

ش

 • شبیه ساز شبیه ساز محاسبات پرتونگاری صنعتی برای چشمه های گاما [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 55-60]
 • شماره سوم نسخه کامل دوره دوم، شماره سوم [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 1-76]

ص

 • صنایع خودروسازی بررسی تست غیرمخرب امواج فراصوتی در اتصالات چهارورقه ای جوش مقاومتی نقطه ای و تدوین دستورالعمل کاربردی آن در صنایع خودروسازی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 59-65]

ع

 • عیب به کارگیری حرارت‌نگاری مدوله شده جهت شناسایی عیوب در ورق های پلیمری [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 38-45]
 • عیوب ریخته‏گری تشخیص عیوب ریخته‏ گری در چدن داکتیل با روش غیر‏مخرب رزونانس صوتی [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 18-27]
 • عیوب زیر سطحی تعیین عیوب زیر سطحی روی قطعات فلزی در آزمون‌های غیرمخرب با روش برش‌نگاری لیزری به کمک بارگذاری حرارتی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 19-25]

غ

 • غیرمخرب فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 32-41]
 • غیرمخرب اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 50-58]
 • غوطه‌وری عیب یابی به روش فراصوتی بر روی لبه در آزمون خودکار با روش امتداد قطعه [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 38-41]

ف

 • فاصله- تقویت- اندازه مقایسه روش های اندازه گیری نشانه ها به روش فاصله، دامنه، اصلاح و فاصله، تقویت، اندازه و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این روشها [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 28-34]
 • فایل کامل شماره یکم نسخه کامل شماره یکم، دوره دوم [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 1-65]
 • فراصوت فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 32-41]
 • فراصوتی عیب یابی به روش فراصوتی بر روی لبه در آزمون خودکار با روش امتداد قطعه [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 38-41]
 • فروسرخ نزدیک شناسایی سریع محصول آلوده به سم آفت‌کش با روش‌های نوین فناوری آزمون غیرمخرب [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 58-65]
 • فناوری آزمون غیرمخرب شناسایی سریع محصول آلوده به سم آفت‌کش با روش‌های نوین فناوری آزمون غیرمخرب [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 58-65]
 • فنون پرتونگاری شبیه ساز محاسبات پرتونگاری صنعتی برای چشمه های گاما [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 55-60]

ق

 • قطعات لانه زنبوری شناسایی عیوب در قطعات لانه زنبوری ساندویچی سطوح پروازی به‌کمک روش گرمانگاری با تزریق هوای گرم [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 21-31]
 • قطعات هواپیما استفاده از الگوریتم میانگین غیر محلی و رادیوگرافی صنعتی برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 3-8]

ک

 • کارکنان آزمون‎های غیرمخرب نظام‎های اثبات صلاحیت کارکنان آزمون‎های غیرمخرب [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 3-6]
 • کپسولهای CNG چالشهای بازرسی دوره ای کپسولهای CNG فولادی در کشور و عیوب محتمل در کپسولها [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 26-31]
 • کیفیت فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 32-41]
 • کوپلانت عیب یابی به روش فراصوتی بر روی لبه در آزمون خودکار با روش امتداد قطعه [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 38-41]

گ

 • گیاه ریحان فناوری بینی الکترونیک برای درجه بندی غیرمخرب گیاه دارویی ریحان [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 54-60]
 • گرمانگاری شناسایی عیوب در قطعات لانه زنبوری ساندویچی سطوح پروازی به‌کمک روش گرمانگاری با تزریق هوای گرم [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 21-31]
 • گلوله‌های آسیا ارزیابی غیرمخرب گلوله‌های آسیا چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 49-57]

ل

 • لوله فولادی مقایسه دو روش پرتونگاری دیجیتال در صنعت لوله سازی،آشکارساز صفحه تخت وآشکارساز تقویت کننده تصویر [دوره 2، شماره 1، 1396-1398، صفحه 47-54]
 • لوله‌های آمونیاک ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 32-37]
 • لوله های تحت فشار مکان یابی منبع نشت در لوله های تحت فشار با استفاده از روش نشر آوایی [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 46-53]

م

 • مدوله شده به کارگیری حرارت‌نگاری مدوله شده جهت شناسایی عیوب در ورق های پلیمری [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 38-45]
 • معیار اطلاعات آکاییک مکان یابی منبع نشت در لوله های تحت فشار با استفاده از روش نشر آوایی [دوره 2، شماره 4، 1396-1398، صفحه 46-53]
 • معکوس‌سازی تخمین شکل و ابعاد ترک های سطحی ساختارهای فلزی در روش آزمون جریان گردابی [دوره 2، شماره 2، 1396-1398، صفحه 42-48]
 • مواد غذایی فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 32-41]
 • مولد بخار بازرسی غیر مخرب مولدهای بخار(M PGV-1000) نیروگاههای هسته ای روسی مدل VVER-1000 [دوره 2، شماره 3، 1396-1398، صفحه 66-72]

ن

ه