داوران

نام داور سمت / سازمان
Mike Farley
Dariush Mirshekar
Nader Saffari
محمد ابونجمی دانشیار گروه فنی کشاورزی- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران_|_Faculty member- Agrotechnology Dept-University of Tehran
فرزاد آیت اله‌زاده شیرازی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_|_School of Mechanical Engineering, University of Tehran
مهدی احمدی‌ نجف‌آبادی
امین یاقوتیان
داوود اکبری
احمدعلی آماده دانشگاه تهران
ایمان آهنیان
میثم باباپور دبیرانجمن
مجید بنی‌اسدی
مهدی بهزاد
علی پرویزی
جمال تیمورنژاد
جلیل جمالی شرکت انتقال گاز ایران
بهاره جمشیدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
جلال جواهری‌پور
حسین حسینی‌تودشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا حسن‌زاده پاک‌رضایی دانشگاه گیلان
مهدی خدایی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا ذاکرزاده
محمد ریاحی
ناصر راستخواه
محسن رضائیان
امیر رفاهی‌اسکویی
بهروز رکرک دانشگاه
مجید سبک روح
ناصر سلطانی
سینا سوداگر
محمدحسین سورگی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی_|_Faculty of Mechanical and Energy Eng. Shahid Beheshti University
سیدحسین صادقی
علیرضا صادقی
میرسعید صفی‌زاده
مجید عباسی دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امیر عبدالله
محمدرضا فراهانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_|_Associate Professor, University of Tehran
مهندس میرمجید قائمی
محمدرضا کاری گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه پژوهشگر، مرکز تحقیقات پزشکی، دانشگاه ویسکانسن مدیسون، آمریکا
امیرحسین کوکبی
فرشید مالک
فریدون میانجی
سیامک مزدک
فرهاد مظلومی
امیر موافقی
مجتبی موحدی دانشیار- دانشگاه صنعت شریف_|_Associate Professor, Sharif University of Technology
سهیل نخودچی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
فرهنگ هنرور
عقیل یوسفی کما